สาย 12-37 ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
ฝากตำหนิรถเมล์ร่วมสีส้มสาย 12-37 ด้วยนะครับ ผมโบกจากป้ายวัดมกุฏกษัตริยาราม แล้วไม่จอดรับเพราะเห็นว่าทั้งป้ายมีผมแค่คนเดียว เลยจงใจขับเลยไปป้ายหน้าซึ่งเป็นป้ายคุรุสภาที่มีผู้โดยสารรออยู่เยอะกว่า "ทำตัวเป็น taxi ไปได้ ชอบเลือกผู้โดยสาร"

เรีียนท่านผู้ร้อง ขสมก. ได้รับทราบเกี่ยวกับพฤติกรรมของพนักงานขับรถโโยสารสาย12-37 ทะเบียน 15-3443 แล้ว ได้แจ้งให้ผู้ประกอบการ อบรมตักเตือนพนักงานคนดังกล่าวให้ตระหนักถึงหน้าที่รับผิดชอบต่อการให้บริการที่ดีต่อผู้ใช้บริการ หากยังเพิกเฉย องค์การจะดำเนินการลงโทษสถานหนักต่อไป ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ จึงเรียนมาเพื่อทราบ.