สาย 111 ไม่จอดรับ-ส่งผู้โดยสารบริเวณป้ายหยุดรถประจำทาง

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลาประมาณ 21.05 น. สาย 111 หมายเลขข้างรถ 5-40416 ไม่รับ-ส่งผู้โดยสารที่ป้ายตรงข้ามตลาดดาวคะนอง แต่กลับจอดห่างออกไปบริเวณที่จอดรถสองแถวก่อนถึงป้ายรถเมล์ แล้วขับออกขวาไป โดยไม่รับผู้โดยสารที่รอตรงป้ายหยุดรถเลย ฝากขสมก. ช่วยดูแลให้รถเมล์จอดตรงป้ายที

จึงเรียนมาเพื่อทราบ เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ