สาย 105ขับชิดขวา

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันเสารที่15/11/57เวลา11.37 สาย105 วิ่งชิดเลนขวาตรงข้ามหมุ่บัานอมรชัย4 จนไม่สามารถรับผุ้โดยสารได้. ทั้งๆที่รถไม่ได้ติดเลย

ขสมก.รับทราบแล้วจะดำเนินการส่งเรื่องแจ้งไปยังเขตการเดินรถที่ 5 ซึ่งเป็นผู้ดูแลควบคุมรถประจำทางสาย 105 ให้มีการอบรมกำชับพนักงานไม่ให้พฤติกรรมเช่นนี้อีก หากท่านประสบเหตุการณ์เช่นนี้อีกรบกวนจดเลขทะเบียนรถ หมายเลขข้างรถ วันเวลา สถานที่เกิดเหตุ เพื่อเป็นข้อมูลนำมาตรวจสอบหาผู้กระทำผิดมาลงโทษตามระเบียบขององค์การ ต่อไป ขอบคุณที่ท่านแจ้งเรื่องและขอบคุณที่ใช้บริการ ขสมก.