สาย 102 ปล่อยรถน้อยรอเป็นชม.ยังไม่มาซักคัน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
2วันนี้รอสายนี้เกือบ2ชม. พอขากลับจากพระราม3ไปปากน้ำ จากรถไปปากน้ำกลายเป็นเสริม ถึงว่า รถไม่วิ่งที่ปากน้ำเลย แย่มาก บอกเลยว่า ถ้ามีแบบแสดงความคิดเห็นละไม่แก้ไขอะไรเลย ก็ปิดไปเถอะ รถประจำทาง

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และขอเรียนว่าได้จัดปล่อยรถตามตารางเวลาที่กำหนดเนื่องจากเวลาดังกล่าวการจราจรมีความหนาแน่นและติดขัดจึงเป็นเหตุให้รถวิ่งหมุนเวียนในเส้นทางไม่เป็นไปตามตารางเวลาที่กำหนดทำให้รถขาดช่วงเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม ขสมก. ได้จัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบปรับปรุงการบริการจัดปล่อยรถให้สอดคล้องและเหมาะสมกับช่วงเวลา เพื่อให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอกับผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ