สาย ปอ.37 ช้ามาก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
ปอ.37 ผมไปกสิกรราษบูรณะทำงานสายเกือบทุกวันเพราะรอสาย ปอ.37 เกือบ ชั่วโมง เมื่อ ไร จะพัฌนา

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปล่อยรถสาย 37 ในช่วงเวลาดังกล่าว ให้สอดคล้องกับสภาพการจราจร ทั้งนี้ ขสมก. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อรถโดยสารใหม่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 489 คัน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ