สาย ปอ.29 มีแต่รถเสริมอนุสาวรีย์

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รถรถเมล์สาย 29 จากฝั่งตรงข้ามวัดเสมียนนารี เพื่อไปมามาบุญครอง โดยรอเมื่อวันเสาร์ที่ 2 ก.ย.60 ตั้งแต่ 15.30-16.00 น. มีรถเมล์(ร่วมบริการ) สายปอ. 29 ผ่านมาจำนวนประมาณ 8 คัน แต่ทุกคันหมดระยะแค่อยุสาวรีย์ จึงอยากทราบว่ามีมาตรการควบคุมอย่างไร ทำไมจึงไม่มีรถวิ่งถึงสุดทาง ขอให้กำชับบริษัทที่ดำเนินการด้วย และควรมีบทลงโทษหากไม่ปฏิบัติตาม

เรียนท่านผู้ใช้บริการ ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถโดยสารประจำทางสายที่ 29 นั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามระเบียบต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ