สาย​ 44​ คนขับ​สูบ​บุหรี่​ขณะ​ขับรถ​

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รถเมล์​ 44-24 คนขับ​สูบ​บุหรี่​ขณะ​ขับรถ​

เรียนคุณ อัครวุฒิ ขสมก. ได้รับทราบเกี่ยวกับพฤติกรรมของพนักงานขับรถโดยสารสาย 44-24 ทะเบียน 15-3643 แล้ว ได้แจ้งผู้ประกอบการให้ส่งตัวพนักงานที่กระทำผิดมาชี้แจงข้อเท็จจริงเพือพิจารณาลงโทษตามระเบียบต่อไป ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ จึงเรียนมาเพื่อทราบ.