สายปอ.8ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
สายปอ.8ไม่จอดรับผู้โดยสารทั้งๆที่โบกแล้วก็ไม่จอดขับออกเลนสองไม่สนใจคนโบกเลย

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 8 ไม่รับผู้โดยสารนั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ อบรมกำชับ และย้ำเตือนมิให้กระทำเรื่องแบบนี้อีก จึงเรียนมาเพื่อทราบ