สายปอ.73, 73ก แม้งไม่วิ่งตามเส้นทางมัน

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
1.สายปอ.73, 73ก แม้งไม่วิ่งตามเส้นทางมัน 2.คนขับแม้งเกี่ยงกัน ออกวิ่ง 3.คนขับแม้งขับเข้า ป้ายสุดท้ายไม่เป็นเวลา อ้างแม้งทุกเหตุผล แม้งขี้เกียจ รับแต่เงินเดือน ขับวิ่งตากแอร์ไปวันๆ

เรียนผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องทั้ง 3 ข้อ ที่ผู้ใช้บริการเสนอแนะเข้ามา ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่แจ้งบริการ