สอบถาม

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ทำไม88บางคันไม่มาทางลาดหญ้าคะ พอถึงสี่แยกบ้านแขกก็เลี้ยวไปท่าดินแดงเลย

เรียนผู้ใช้บริการ (แจ้งผู้จัดการสาย แล้ว) ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการตรวจสอบและลงโทษคันที่เลี้ยวที่แยกบ้านแขก ซึ่งนำรถออกนอกเส้นทาง หากพบเหตุการณ์ดังกล่าว ขอรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา รถมุ่งไปไหน เบอร์ข้างรถ หรือหมายเลขทะเบียนรถจะได้เรียกพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริง และลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่แจ้งบริการ