สอบถามเส้นทางจากวงเวียนใหญ่ไปสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
สอบถามเส้นทางจากวงเวียนใหญ่ไปสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) มีรถประจำทางสายไหนบ้างคะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ตอบ.ใช่สาย 82 ลงที่สนามหลวงต่อ สาย 70,503,509 ครับหรือสอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข Call Center 1348 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุด ขอขอบคุณที่ใช้บริการ