สอบถามสายรถเมย์

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
สายรถเมย์ทั้งขาไปและขากลับจาก BTS ศาลาแดง ไป-กลับ โรงพยาบาลหัวเฉียว

เรียนผู้ใช้บริการ ใช้บริการสาย 15 ทั้งไปและกลับ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด มีเจ้าหน้าที่ประสานงานให้บริการข้อมูลอย่างรวดเร็ว ขอขอบคุณที่ใช้บริการ