สทย 157 จาก ศิริราช ไป หมอชิต ไม่มีรถให้บริการ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย 157 ไม่มีการให้บริการใดๆ ทั้งสิ้น รอรถเป็นชม ตั้งแต่ หกโมงเย็นถึง 1 ทุ่ม อยากทราบว่าทางกรมขนส่งไม่จัดรถให้ประชาชนเลยเหรอครับ

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 157 รอรถนานนั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ ปรับปรุงตารางการเดินรถให้สอดคล้องต่อความต้องการของผู้โดยสาร จึงเรียนมาเพื่อทราบ