ศูนย์ประชุมวายุภักษ์

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
สอบถามการเดินทางไปศูนย์ประชุมวายุภักษ์

เรียน ผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว ขอเรียนสอบถามเพิ่มเติมว่า ต้องการเดินทางจากไหนเพื่อไปศูนย์ประชุมวายุภักษ์ มิเช่นนั้น ขสมก.มิสามารถให้ข้อมูลสายรถที่ถูกต้องได้ (ขออภัยในความไม่สะดวก) จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ