ว่าจ้างพิมพ์ตั๋วม้วนรถโดยสารประจำทาง

วันที่ประกาศ: 
05/01/2561
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีเฉพาะเจาะจง
ราคากลาง: 
9,442,750.00 บาท