ว่าจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์: 
พุธ, มีนาคม 7, 2561
งบประมาณโครงการ/ราคากลาง: 
4,000,000.00
สถานะโครงการ: 
ระหว่างดำเนินการ