ร้อง เรียนสาย 71 วิ่งออกนอกเส้นทาง

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
ร้องเรียนรถเมล์สาย 71 สีส้ม ทะเบียน 15-1599 วิ่งออกนอกเส้นทาง เวลาประมาณ 15.50 น. บริเวณถนนรามคำแหงได้เลี้ยวซ้ายตรง แอร์พอร์ตลิงค์ รามคำแหง เพื่อเลี่ยงไฟแดง โดยปล่อยผู้โดยสารที่จะลงแพทย์ปัญญาลงบริเวณทางรถไฟ

เรียนคุณ สุทธิดา คำนิ่ม ขสมก. ได้รับทราบเกี่่ยวกับพฤติกรรมของพนักงานขับรถโดยสารสาย 71-92 ทะเบี่ยน 15-1599 แล้ว ได้แจ้งผู้ประกอบการให้ส่งตัวพนักงานที่กระทำผิดมาชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาลงโทษตามระเบียบต่อไป ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ จึงเรียนมาเพื่อทราบ .