ร้องเรียรถเมล์สาย30

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
ปกติเดินทางด้วยรถเมล์สาย 30 บ่อยมาก แล้วรถสายนี้ส่วนใหญ่เป็นรถแอร์ แล้วคือเจอคนขับรถสูบบุหรี่บ่อยมาก ไม่เข้าใจเค้าไม่คิดว่าคนอื่นจะเหม็นบ้างหรอ ถึงจะเปิดหน้าต่างแล้วยื่นบหรี่ออกไปนอกตัวรถก็ตาม แต่กลิ่นที่คุณสูบมันก็ยังติดตัวคุณ แล้วเมื่อไหร่ที่คุณเอามันเข้ามาสูบที่ปาก นั่นหมายความว่าคนทั้งรถจะต้องร่วมสูดดมกลิ่นบุหรี่ร่วมกับคุณหรอ!!! #หยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ ถ้าทำไม่ได้ก็เลิกสูบไปซะ

เรียนคุณ B ขสมก. ได้รับทราบข้อร้องเรียนท่านแล้ว รบกวนขอรายละเอียดเพิ่มเติมเช่น สาย/ เบอร์รถ / ทะเบ่ียนรถ / วัน-เวลา / หรือภาพถ่ายที่สามารถมองเห็นทะเบียนรถอย่างชัดเจน เพื่อที่จะได้เรียกตัวพนักงานที่กระทำผิดมาชี้แจงพิจารณาลงโทษตามระเบียบต่อไป ขออภัยทึี่ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ จึงเรียนมาเพื่อทราบ.