ร้องเรียน 510

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รอรถ 510 ตั้งแต่เวลา 21.00-21.30 วิ่งขวาผ่าน 3 คัน โบกไม่จอดสักคน รอรถตรงผ้าย วัดประยูร รถวิ่งขวาตั้งแต่ป้าย ตลาดสี่มุมเมือง พบปีญหานี้บ่อยมาก

ขสมก.รับทราบแล้วจะดำเนินการส่งเรื่องแจ้งไปยังเขตการเดินรถที่ 1 ซึ่งเป็นผู้ดูแลควบคุมรถประจำทางสาย 510 ให้มีการอบรมกำชับพนักงานไม่ให้พฤติกรรมเช่นนี้อีก หากท่านประสบเหตุการณ์เช่นนี้อีก กรุณาแจ้งเลขทะเบียนรถ หมายเลขข้างรถ เพื่อเป็นข้อมูลนำมาตรวจสอบหาผู้กระทำผิดมาลงโทษตามระเบียบขององค์การ ต่อไป ขอบคุณที่ท่านแจ้งเรื่องและขอบคุณที่ใช้บริการ ขสมก.