ร้องเรียน สาย 24

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย 24 เวลาขับรถจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิ่งข้ามมาถึงเรือนจำคลองเปรม มักจะไม่จอดป้าย กรุณาจอดป้ายด้วยครับ ขอบคุณครับ

เรียนผู้โดยสาร ขสมก.รับทราบเรื่องแล้วจะแจ้งทางเขตการเดินรถที่ 8 ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องในการควบคุมดูแลรถประจำทางสาย 24 หากท่านประสบเหตุเช่นนี้อีกให้ท่านจดทะเบียนรถ หมายเลขข้างรถ วันเวลา สถานที่เกิดเหตุเพื่อเป็นข้อมูลในการตรวจสอบหาพนักงานมาลงโทษตามระเบียบขององค์การต่อไป ขอขอบคุณที่ท่านแจ้งเรื่องและใช้บริการรถประจำทาง ขสมก.