ร้องเรียน สาย 206

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถทะเบียน 11-9267 สาย 206 ร้อน คนขับคือ นาย ไพรบูรณ์ ทิศกระโทก ระหว่างที่กำลังขึ้นรถเมล์นั้น ตัวผมยังอยู่แค่บันไดขั้นแรกของประตู คนขับได้ขับรถกระชาก ทำให้ตัวติดกับประตู หลังจากนั้น คนขับได้ปิดประตูรถ ทั้งๆที่ผมยังอยู่ตรงประตู ทำให้เกิดแผลถลอกจากประตูที่ปิดเข้ามา รถเมล์สายนี้ชอบขับรถกระชาก ผมขึ้นจากตรง แอร์ พอร์ทลิงค์มักกะสัน ไปลง หน้าสถานทูตจีนเก่า รบกวนทำอะไรสักอย่างด้วยครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกขอความกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียน พร้อมทั้งวัน เวลา และสถานที่ที่ใช้บริการ เพื่อจะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)