ร้องเรียน รถ 84ก 12-0189/6-50401 วันนี้ 7.55 ไม่จอดรับผู้โดยสารตรงป้ายที่ตรงข้ามหน้าเอื้ออาทร เสียเวลามาก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เพิ่งออกจากหมู่บ้านเอื้ออาทรศาลายา ป้ายแรกตรงข้ามหมู่บ้านก็ไม่รับผู้โดยสารแล้ว ทำให้เสียเวลาอย่างมาก ควรปรับปรุงด่วน

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 84ก. คันดั่งกล่าวดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดเข้าจอดรับ-ส่งผู้โดยสารทุกป้ายหากมีการร้องเรียนเเจ้งเข้ามาอีก จะไดสอบสวนลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ