ร้องเรียน รถเมล์สาย 63 ไม่ยอมจอดรถที่ป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
โดยขึ้นรถจากหน้า Central ลาดพร้าว ตอนช่วง 14.25 ของวันที่ 5 ตุลาคม 2560 จะมาลงป้าย สน.บางซื่อ ไม่มีกิ่งให้กด ตรงประตูทางลง เลยบอกให้คนขับจอดแล้ว (พูดเสียงดังมากได้ยินทั้งคัน) แต่ไม่ยอมจอดป้าย ต้องไปลงอีก 1 ป้าย เลขทะเบียน 12-5578 รถเมล์สาย63 นนทบุรี-อนุสาวรีย์ชัย เลขรถ 7-55077

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานขับรถคันดังกล่าว เบอร์ข้างรถ 7-55077 ในวันและเวลาดังกล่าว มาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้ว และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ และได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ