ร้องเรียน รถเมล์ร้่วม บริการ 113 มีนบุรี-หัวลำโพง

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
ร้องเรียนรถเมล์ร่วมบริการ สาย 113 มีนบุรี-หัวลำโพง สาย113 สีชมพู เบอร์ 26 ทะเบียน 11884 ขึ้นเวลา 7.12 น. ป้าย แยกการไฟฟ้ามีนบุรี 1. คนขับจอดให้ผู้โดยสารลงป้ายหมู่บ้านบัวขาว ที่เลน3 เพื่อที่จะขับรถขึ้นสะพานข้ามแยก 2. จอดรถให้ผู้โดยสารไม่ตรงป้าย ก็เลยยังไม่ลง พอถึงป้าย ไม่จอด ไปจอดป้ายถัดไป 3. ด่าผู้โดยสารด้วยคำหยาบคาย ดูถูก 4. ขับรถ ประมาทหวาดเสียว ปาดซ้าย ปาดขวา ทำให้เกิด ความอันตราย แก่ผู้โดยสารและ ผู้ใช้รถคันอื่น ขอแสดงความนับถือ อนุญาติติดตามผล การลงโทษ ในลำดับต่อไป

เรียน ผู้โดยสาร รับทราบเรื่องร้องเรียนดังกล่าวแล้วด้วยความขอบคุณยิ่งที่แจ้งข้อมูล จะได้ทำการตรวจสอบและพิจารณาลงโทษผู้กระทำผิดตามระเบียบ และจะกำชับผู้ประกอบการทำการปรับปรุงแก้ไขต่่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ