ร้องเรียน พนักงาน กระเป๋ารถเมล์ สาย 522

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
พนักงาน กระเป๋ารถเมล์พูดจาไม่สุภาพ แถมด่าลูกค้า สาย522 เวลาประมาณ 22:30 วันที่ 15 กันยายน 2560 ซึ่งบ่นว่ารถเสียงดัง ลูกค้าก็เสือกเสียงดัง ซึ่งเท่าที่ดูทุกคนก็พูดคุยปกติ ช่วยตักเตือนด้วยครับ ไม่ควรอย่างมากที่กระทำพฤติกรรมแบบนี้

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานเก็บค่าโดยสารสาย 522 ทุกคน ให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด บริการด้วยความสุภาพเรียบร้อย ห้ามพูดหยาบคายขณะปฎิบัติหน้าที่ หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส หากพบเหตุการณ์ดังกล่าว ขอรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา รถมุ่งไปไหน เบอร์ข้างรถ หรือหมายเลขทะเบียนรถจะได้เรียกพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริง และลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ