ร้องเรียน พขร สาย 60 หมายเลข 2-80126

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย 60 หมายเลข 2-80126 ซิ่งชิดขวาตลอด ไม่ต้องการรับผู้โดยสาร ขึ้นจากริมบึงลำพังพวย เวลา 11.50 (ถ้าไม่มีผู้โดยสารลงป้ายนั้น ก็คงไม่ได้ขึ้น เพราะซิ่งขวาตลอด) ผ่านถนนรามคำแหง จอดรับแค่3 ป้าย 2 ป้ายจอดเพราะมีคนลง 1ป้าย(ป้ายก่อน รพ ราม ๆ) จอดเพราะคนแก่เห็นว่าไม่เข้าป้ายแน่ เลยลงมาโบก กลางถนน จึงจอด) นอกนั้นซิ่งขวาตลอด คนโบกตามป้าย ไม่จอดรับ ลงป้ายเอกมัยเพชรบุรีเวลา 12.17 คิดดูว่า ซิ่งจริงไหม อยากให้ ขสมก ลงโทษอย่างจริงจัง พขร ขับรถให้ครบรอบ วิ่งรถเปล่า ไม่ต้องรับผู้โดยสาร ก็รับเงินเดือนเต็ม ใช่ใหม อนึ่ง พยายามมองป้ายชื่อ พขร สีเหลือง ไม่ได้ติดไว้

เรียนผู้ใช้บริการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้วดำเนินการส่งเรื่องไปยังหน่วยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลเรียกพนักงานประจำรถคันดังกล่าวมาสอบสวนข้อเท็จจริงหากพนักงานมีความผิดจริงจะลงโทษตามระเบียบองค์การต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถประจำทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

เรียนผู้ใช้บริการ ขอแจ้งผลการดำเนินการตามที่ท่านได้ร้อเรียนรถสาย 60-2-80126 ขับชิดขวาไม่จอดรับ เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2558 09.41 น. ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสาย 60 ได้เรียกนายสมัย หวังอับดุลย์เลาะ พนักงานประจำรถคันดังกล่าวมาสอบสวนข้อเท็จริง บริเวณป้ายเลียบคลองพังพวย(ทะเลสาบ) ไม่สามารถรับ-ส่งผู้โดยสารได้เนื่องจากเป็นบริเวณป้ายที่อยู่ไก้ลสี่แยกและวันดังกล่าวไม่มีผู้ใช้บริการขึ้นงลง จึงได้อบรมกำชับและอบรมพนักงานให้ถือ ปฏิบัติตามกฏระเบียบอย่างเคร่งครัด หากได้รับร้องเรียนในกรณีเช่นนี้อีก องค์การจะลงโทษสถานหนักตามระเบียบองค์การต่อไป