ร้องเรียนสาย8 ไม่จอดรถผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
ผมยืนโบกรถเมล์สาย8 อย่างชัดเจน ณ ป้ายรถเมล์หน้าประปาแม้นศรี เส้นถนนวรจักรกำลังมุ่งตรงไปวัดสระเกษ แต่คนขับขับซิ่ง ไม่รับผู้โดยสาร เพียงเพราะเห็นแยกข้างหน้าไฟเขียว กลัวไม่ทันแล้วจะติดไฟแดง

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 8 ไม่รับผู้โดยสารนั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ อบรมกำชับ และย้ำเตือนพนักงานประจำรถมิให้ประพฤติเช่นนี้อีก จึงเรียนมาเพื่อทราบ