ร้องเรียนสาย545 กับ 114 ปรับอากาศค่ะ ไม่จอดรับคนป้ายวัดลานบุญ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
ทั้งที่รถไม่แน่น ถนนโล่ง คนขับเห็น โบกก็ตรงป้าย แต่ทำไมไม่จอด จนมาเจอสาย 114 รถร้อนถึงจอด เกิดอะไรขึ้นคะ ช่วงเวลา 6:58

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานขับรถสาย 114 ให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หากพบเหตุการณ์ดังกล่าว ขอรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา รถมุ่งไปไหน เบอร์ข้างรถ หรือหมายเลขทะเบียนรถจะได้เรียกพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริง และลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ