ร้องเรียนสาย 84ก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย 84ก หมายเลขรถ 50426 ผู้โดยสารโบกรถเพื่อขึ้น จอดรถไม่สนิท ได้ยินเสพนักงานเก็บค่าโดยสารบอกให้ผู้โดยสารขึ้น. หากมีอุบัติเหพนักงานขับรถและพนักงานเก็บค่าโดยสารจะรับผิดชอบชีวิตผู้โดยสารอย่างไร ระหว่างนั่งรถมา แซงขวา แซงซ้ายไม่รับคน ขับรถเร็วมาตลอดทาง ชีวิตของผู้โดยสารควรต้องแขวนไว้บนการขับรถของพนักงานขับรถแบบนี้หรือไม่ ตอนลง เวลาประมาณ 17.40 น. ป้ายรถเมล์ตลาดบางแคป้าย 1 บ้านพักคนชราบางแค มีผู้โดยสารลงหลายคน พร้อมกดกริ่ง แต่เหมือนจะไม่จอดป้าย พนักงานเก็บค่าโดยสารต้องบอกอีกครั้งถึงจอด แต่พนักงานขับรถจอดรถไม่สนิทไหลไปเรื่อย หากเกิดมีเหตุการอะไร หรืออุบัติเหตุจะรับผิดชอบกับชีวิตผู้โดยสารอย่างไร เราต้องมานั่งรถแล้วฝากชีวิตอนาคตกับพนักงานขับรถที่กระทำการประมาณแบบนี้หรือ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะไม่พบการบริการที่ประมาทขาดการไตร่ตรอง และความรับผิดชอบกับชีวิตผู้โดยสารของพนักงานขับรถแบบนี้ ขอบพระคุณอย่างสูง ในการปรับปรุงบริการของท่าน

ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 84 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดเข้าจอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารทุกป้าย ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกทาง ขสมก.จะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ