ร้องเรียนสาย 67

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
สายนี้รถมีก็น้อย รอรถเป็นชั่วโมง ผมรอ ชั่วโมงครึ่งแล้ว ไม่เคยปรับปรุง มึงจะไม่เพิ่มรถอะไรบ้างเหรออ

เรียน คุณผู้ใช้บริการขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปล่อยรถ ในช่วงเวลาดังกล่าว ให้สอดคล้องกับสภาพการจราจร เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการขสมก.