ร้องเรียนสาย 554

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
ตอนดึกๆไม่มีรถ ไปและออก จากสนามบินสุวรรณภูมิเลย ช่วงประมาณ2230-0230 ขาออกจากสุวรรณภูมิไปรังสิต ส่วนขาไปสุวรรณภูมิรถไม่มีช่วง 2400-0430 รบกวนหน่อยครับ ผู้โดยสารไม่มีรถเข้าออกสนามบินสุวรรณภูมิเป็นแบบนี้เวลานานมากแล้ว อยากให้มีการปรับปรุงแก้ไขเร่งด่วน หรือให้สัมปทานสายนี้ใหม่

เรียนท่านผู้ใช้บริการ ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถโดยสารประจำทางสายที่ 554 นั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามระเบียบต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ