ร้องเรียนสาย 49

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รอรถสาย 49 นานมาก ไม่ต่ำกว่า 1 ชม. ช่วยพิจารณาเพิ่มรถสาย 49 หรือ ระยะเวลาการปล่อยรถให้เร็วขึ้นได้ไหมค่ะ ชาวบ้านเดือดร้อนค่ะ!!!

ขสมก. ได้รับทราบเรื่องแล้วและได้ส่งข้อมูลไปยังเขตการเดินที่ 8 ซึ่งเป็นผู้ดูแลการควบคุมรถประจำทางสาย 49 เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรับการปล่อยรถให้เพียงพอต่อผู้ใช้บริการให้ได้รับความสะดวกต่อไป ขอบคุณที่แจ้งข้อมูลและใช้บริการรถประจำทาง ขสมก.