ร้องเรียนสายปอ.7 ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
เมื่อ17:40 รอรถเมล์ที่ป้ายตลาดเสนี เห็นปอ.7ขับมา ก็ยกเมือให้จอด แต่ไม่จอด ไม่ใช่ครั้งเดียว เจอหลายครั้งแล้ว โกรธมาก

เรียนท่าานผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย ปอ.7 ไม่จอดรับผู้โดยสารนั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ อบรมกำชับและย้ำเตือนพนักงานประจำรถมิให้ประพฤติเช่นนี้อีก จึงเรียนมาเพื่อทราบ