ร้องเรียนรถ 187..

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ร้องเรียนรถ 187ค่ะ ชอบวิ่งเลนขวาสุด โบกไม่จอด รถมีน้อยมากรอนานกว่าจะผ่าน ทำแบบนี้ผู้โดยสารเดือดร้อนค่ะ รถเมลล์วิ่งขวาสุดไม่รับผู้โดยสารละจะขับไปไหนคะ

รียนท่านผู้โดยสารรถเอกชนร่วมบริการสายปอ.187 ได้ประสานงานกับบริษัท ธรรมพล จำกัด สายปอ.187 ให้จัดการเดินรถเป็นไปตามเงื่อนไขในใบอนุญาตรถโดยสารประจำทางกรมการขนส่งกำหนดและกำชับพนักงานขับรถให้หยุดรับส่งผู้โดยสารทุกป้าย จึงเรียนมาเพื่อทราบ edit reply