ร้องเรียนรถ ปอ.7 ไม่รับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลาประมาณ 16:30 น. รถปอ.7 รหัส7-004 ไม่รับผู้โดยสาร วิ่งเลนขวา

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย ปอ.7 ไม่รับผู้โดยสารนั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ อบรมกำชับและย้ำเตือนพนักงานประจำรถมิให้ประพฤติเช่นนี้อีก จึงเรียนมาเพื่อทราบ