ร้องเรียนรถเมล์ 538

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
ไม่จอดรับผู้โดยสารในป้าย ทะเบียน 15 3247 วันที่ 14 สิงหาคม เวลาประมาณ 17.25 น. ปกติบริการดี แต่ทำไมชอบไม่จอดรับผู้โดยสารในป้ายครับ เจอมาหลายครั้งจนทนไม่ไหว ห่วยแตกมากครับ

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 538 ไม่จอดรับผู้โดยสารนั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ อบรมกำชับและย้ำเตือนพนักงานประจำรถมิให้ประพฤติเช่นนี้อีก จึงเรียนมาเพื่อทราบ