ร้องเรียนรถเมล์สาย8

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
จากสะพานควายเข้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ รถเมล์สาย8 ส่วนใหญ่มักอยู่เลนส์ขวาสุด และมาปาด3เลนส์ไปเข้าเลนส์ซ้ายเวลาวนรอบอนุสาวรีย์ ซึ่งสร้างความเดือดร้อนกับรถคันอื่นๆ

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 8 ไม่รับผู้โดยสารนั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ อบรมกำชับ และย้ำเตือนพนักงานประจำรถมิให้ประพฤติเช่นนี้อีก จึงเรียนมาเพื่อทราบ