ร้องเรียนรถเมล์สาย 14 ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
เนื่องจากวันนี้ในขณะกำลังจะเดินทางไปทำงาน มาถึงป้ายรถเมล์เซ็นทรัลเเวิร์ลเวลาประมาณ 7:30 น. รอรถเมล์สาย 14 ถึงเวลา 7:44 น. การจราจรช่วงนี้ติดขัดรถเมล์สาย 14 เบี่ยงออกเลนขวาแล้วไม่จอดเข้ารับผู้โดยจำนวน 2 คัน ทราบทะเบียน 1 คัน คือ 14-7478 โดยปกติอล้วเดินทางทำงานเวลานี้ไม่สาย แต่ดันมาเจอรถหนีรถติดแล้วไม่นึกถึงคนทำงาน ใช้ไม่ได้เลยค่ะ รบกวนดำเนินเรื่องให้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

เรียนคุณ พรนภา รุจิปราชญ์ ขสมก. ได้รับทราบเกี่ยวกับพฤติกรรมของพนักงานขับรถโดยสารสาย 14-9 ทะเบียน 14-7478 แล้ว ได้แจ้งผู้ประกอบการให้ส่งตัวพนักงานที่กระทำผิดมาชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาลงโทษตามระเบียบต่อไป ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ จึงเรียนมาเพื่อทราบ.