ร้องเรียนรถเมล์สาย 115

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รถเมล์สาย115 ไม่จอดรับผู้โดยที่ป้าย มา 2 คัน เป็นเหมือนทั้ง2คัน วิ่งเลนขวาสุดเพื่อแซงรถเมล์คันอื่น ทำงานสีลม ก็มีแต่ 115ที่ผ่าน ทำให้ต้องไปทำงานสาย

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 115 ไม่รับผู้โดยสารนั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ อบรมกำชับและย้ำเตือนพนักงานประจำรถให้รับส่งผู้โดยสารอย่างเคร่งครัด จึงเรียนมาเพื่อทราบ