ร้องเรียนรถเมลล์สาย115

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
จอดรับ-ส่งผู้โดยสาร นอกป้าย ขับรถไม่สุภาพ ไล่ผู้โดยสารให้ลงรถเร็วๆ ผู้โดยสารยังลงรถไม่เรียบร้อย รีบออกรถจนเกิดอุบัติเหตุ วิ่งรถเลนสองตลอด จอดให้ผู้โดยสารลง ทั้งๆที่รถไม่เข้าป้าย รถจอดอยู่เลยสอง เกือบทุกป้าย

เรียนคุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว ได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไขและอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดขอรายละเอียดเพิ่มเติม เบอร์ข้างรถ หมายเลขทะเบียนรถ จะได้เรียกพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริง และลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ