ร้องเรียนรถสาย 74 ส้มเล็ก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
เวลา16:00น. วันที่ 14/8/60 ป้ายรถเมล์ bts สนามเป้า จำป้ายทะเบียนรถไม่ได้ แต่ท้ายรถระบุตัวเลข 74-17 รถขี่ชิดขวาตลอดทางซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ

เรียนคุณ สุวพิชญ์ ขสมก. ได้รับทราบเกี่ยวกับพฤติกรรมของพนักงานขับรถโดยสารสาย 74-17 ทะเบียน 14-5273 แล้ว ได้แจ้งผู้ประกอบการให้ส่งตัวพนักงานที่กระทำผิดมาชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาลงโทษตามระเบียบต่อไป ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ จ่ึงเรียนมาเพื่อทราบ .