ร้องเรียนรถสาย 108

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
วันที่ 3 พย 60 เวลา 9:15 หน้ารพ.พระมงกุฎเกล้า รถสาย 108 ทะเบียน 11-0055 ขับเบียดปาดกระทันหันจนเกือบชน และยังบีบแตรข่มขู่เป็นเวลานาน รบกวนดูแลกวดขัน มารยาทคนขับ และให้เคารพกฎจราจรด้วย ขับรถสาธารณะแบบนี้เป็นอันตรายต่อผู้อื่น

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 108 ขับปาดหน้านั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผุ้เกี่ยวข้องให้ อบรมกำชับและย้ำเตือนพนักงานประจำรถมิให้ประพฤติเช่นนี้อีก จึงเรียนมาเพื่อทราบ