ร้องเรียนรถร่วมบริการ สาย 77

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
ร้องเรียนรถร่วมบริการ (มินิบัส) สาย 77 , เลขข้างรถ 77-58 , ทะเบียนรถ 14-7614 , บริษัท มหาชนยานยนต์ จำกัด เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 19.00 น.โดยประมาณ ขับรถในลักษณะส่ายไปมาโดยใช้ความเร็วจนผู้ที่ยืนอยู่บนรถไม่สามารถทรงตัวได้ และพยายามขับไล่ตามประกบรถร่วมบริการสายเดียวกันที่อยู่ด้านหน้า

เรียนท่านผู้ร้อง ขสมก. ได้รับทราบเกี่ยวกับพฤติกรรมของพนักงานขับรถโดยสารสาย 77-58 ทะเบ่ียน 14-7614 แล้ว ได้แจ้งผู้ประกอบการให้ส่งตัวพนักงานที่กระทำผิดมาชี้แจงข้อเท็จจริง เพื่อพิจารณาลงโทษตามระเบียบต่อไป ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ จึงเรียนมาเพือทราบ.