ร้องเรียนรถร่วมบริการ สาย 52

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
ร้องเรียนรถร่วมบริการ สาย 52 , เลขข้างรถ 52-7 , ทะเบียนรถ 12-5618 , บริษัท สหขนส่งธนบุรี จำกัด เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 21.00 น.โดยประมาณ ขับรถลักษณะใช้ความเร็วค่อนข้างหวาดเสียว

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 52 ขับรถเร็วนั้นได้รับเรื่งแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ อบรมกำชับ และย้ำเตือนพนักงานประจำรถมิให้ประพฤติเช่นนี้อีก จึงเรียนมาเพื่อทราบ