.

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 38 ทะเบียน 11-6759 คนขับแย่มากนั้น ได้รับเรื่องแล้วจะกำชับผู้เกี่ยวข้องให้ อบรม ว่ากล่าวพนักงานประจำรถมิให้ประพฤติเช่นนี้อีก หากตรวจพบจะดำเนินการขั้นต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ