ร้องเรียนรถปอ.127

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
ควรมีการตรวจสภาพรถอย่างด่วนสุด .แอร์ไม่มีลมออกเลย ร้อนมาก 2.สภาพเก่าคร่ำคร่า ไม่ปลอดภัย ประตูจะหลุดมีการเอาขวดน้ำไปกั้น เอาลวดม่รั้งไว้ สกปรกเป็นคราบทั้งคัน

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 127 แอร์ไม่เย็นนั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ปรับปรุงสภาพรถโดยสารให้พร้อมก่อนนำรถออกให้บริการ จึงเรียนมาเพื่อทราบ