ร้องเรียนป้ากระเป๋ารถเมย์สาย A2 จตุจักร-สนามบินดอนเมือง เลขรถ 1-55111

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ผมเดินทางจากจตุจักรไปสนามบินดอนเมืองด้วยรถสาย A2 เลขประจำรถ 1-55111 วันที่07มีนา61 เวลาประมาณ 16:00-16:40 ตอนอยู่บนรถ ผมเลือกจ่ายเงินค่าตั๋วราคา 30 บาท ด้วยเหรียญบาททั้งหมด แต่ป้ากระเป๋ารถทำสีหน้าและน้ำเสียงไม่พอใจ แถมพูดประชดว่า "เก็บเหรียญบาทไว้ใช้อย่างอื่นก็ได้นะคะ นี่มันรถเมย์ปรับอากาศนะคะ ผมรู้สึกไม่พอใจต่อคำพูดที่แฝงการดูถูกของป้ากระเป๋ารถเมย์ และคำพูดของป้าทำให้ผู้โดยสารคนอื่นมองมาที่ผม ทำให้ผมรู้สึกอับอาย ผมสงสัยว่าการจ่ายเงินด้วยเหรียญบาทผิดกฎหมายด้วยหรือ? ผมจึงอยากจะขอถาม ขสมก. ดังนี้ 1. ขสมก. มีกฎระเบียบห้ามผู้โดยสารจ่ายค่าตั๋วด้วยเหรียญบาทด้วยหรือ? 2. เงินบาท มันไม่มีค่าในสายตาสำหรับพนักงาน ขสมก. หรือ? 3. ถ้าพนักงาน ขสมก. ไม่มีใจรักงานบริการ ,ดูถูกเงินเหรียญ ,ดูถูกผู้โดยสารด้วยวาจาแบบนี้ แนะนำว่าควรลาออกไปหางานอื่นจะดีกว่า

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย A2 คันดั่งกล่าวดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานเก็บค่าโดยสารคนดั่งกล่าวให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด บริการด้วยที่ดี กิริยาวาจาสุภาพ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ