ร้องเรียนบริการ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
อยากให้รถปอ.29 ปรับปรุงการให้บริการค่ะ เนื่องจากรถไม่จอดตามป้าย (ป้ายหมู่บ้านธนินธร) เนื่องจากเคยขึ้นรถที่ด้านหน้ารถแจ้งว่า มธ.ธรรมศาสตร์ กระเป๋ารถเมล์แจ้งว่ารถไม่จอดป้ายดังกล่าว เพราะรถติด พอหลายวันต่อมา ขึ้นรถ ปอ.29 อีกครั้ง คราวนี้ป้ายหน้ารถแจ้งว่า ฟิวเจอร์รังสิต พอขึ้นไปกระเป๋ารถเมล์แจ้งเหมือนเดิมคือไม่จอด งงค่ะ สรุปต้องขึ้นคันไหน??? ช่วงเวลาที่ขึ้นประมาณ 07.00-07.30 น. เข้าใจค่ะว่าเป็นช่วงเวลาเร่งด่วน แต่ยังไงช่วยปรับปรุงหรือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกันด้วยค่ะ จะได้รู้ว่าต้องขึ้นรถคันไหน

เรียนคุณ อภิญญา ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถโดยสารประจำทางสาย ปอ.29 ไม่จอดส่งตามป้ายที่กำหนดนั้นได้รับทราบเรื่องแล้ว จะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง และดำเนินการตามระเบียบข้อบังคับที่กำหนด จึงเรียนมาเพื่อทราบ.