ร้องเรียนการปล่อยรถเมล์ 170

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
กรุณาจัดสรรเวลาการปล่อยรถสาย ปอ170 จากเดิมทุกครึ่งชั่วโมง ปัจจุบันใช้เวลามากกว่าครึ่งชั่วโมง บางครั้งต้องรอรถเมล์เป็นชั่วโมง ช่วยพิจารณาด้วยค่ะ

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 107 รอนานนั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ ปรับเปลี่ยนตารางการเดินรถให้สอดคล้องต่อความต้องการของผู้โดยสาร จึงเรียนมาเพื่อทราบ