ร้องเรียนการขับรถ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลาประมาณ 8.00 น. มุ่งหน้าไป อนุเสาวรีย์ฯ โดยมี รถเมย์ ปอ 28 ทะเบียน 15-0592 สีเหลือง ขับรถปาดหน้าเข้าซ้ายเพื่อที่จะแซงซึ่งเป็นระยะกระชั้นชิดเบียดเข้ามา เพื่อที่จะให้ทันสัญญานไฟแดง คือมารายาทขับขี้แย่มากค่ะ คุณเป้นรถประจำทางควรขับขี้ให้ปลอดภัยกว่านี้ค่ะ และเคารพกฎจาราจรมากกว่านี้นะค่ะ ไมใช่นึกอยากจะปาดเข้าแลนไหนก็ได้ แซงยังไงก็ได้

เรียนคุณ ภัคศรัณ์ ขสมก. ได้รับทราบเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของท่านแล้ว ได้แจ้งไปยัง บ. พชร.บัส จำกัด ให้เรียกตัวพนักงานประจำรถโดยสารสาย ปอ. 28 -51 ทะเบียน 15-0592 (ของวันที่27/11/60) มาอบรม ตักเตือนให้ตระหนักถึงหน้าที่การให้บริการที่ดีขับขี่ปลอดภัย ปฏิบัติตามกฏจราจรอย่างเคร่งครัด ขัยรถด้วยความสุภาพเรียบร้อยและรักษามารยาทต่อผู้ใช้ถนนร่วมกัน หากพบข้อร้องเรียนในลักษณะดังกล่าวอีก องค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไป ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก จึงเรียนมาเพื่อทราบ.